translation jobs  localization jobs  translation job
Home Other translation jobs Post your job - free! Become a member at just $12 per month paid per year!
Advertisements

Job 54676: A small story needs to be translated into English


Join as a member to apply for an unlimited number of jobs posted at TranslationDirectory.com and to obtain many other benefits - click here!


A small story needs to be translated into English: Job 00054676

Source language(s): Marathi
Target language(s): English

Details of the project: A small story needs to be translated into English.

Children friendly language is needed.

This job is already available.

Sample text (50 to 200 words): असे म्हणतात की जीवनात आपण कोणते पर्याय निवडतो यावर आपले भवितव्य अवलंबून असते. हे तत्व ‘कार्बन फुटप्रिंट’ या पर्यावरणीय समस्येबाबत तंतोतंत लागू पडते.‘कार्बन फुटप्रिंट’ या पर्यावरणीय समस्येची व्याप्ती खूप मोठी असून तिची पाळेमुळे मानवी जीवनाच्या विविध अंगांमध्ये दडलेली आहेत.मानवाच्या पर्यावरणीय हस्तक्षेपामुळे ही समस्या इतकी गंभीर बनली आहे आहे की या बाबतीत उपलब्ध सर्वोत्तम उपाय योजना लगेच अमलात आणण्यास सुरवात केली तरी या समस्येची तीव्रता कमी होण्यास काही शतकांचा कालावधी लागू शकतो.परंतु याचा अर्थ या उपाय योजना अमलात आणण्याचा काही फायदाच नाही असा नाही.कोणी तरी आणि कोठून तरी ही सुरुवात होणे आवश्यक आहे.योग्य पर्यायांची निवड करून या समस्येवर मात करता येऊ शकते.पर्यायी उर्जा स्त्रोतांचा वापर,आहार पद्धतीमधील बदल,नेहमीच्या वापरातील वस्तू आणि सेवा याबाबतच्या पर्यायी उत्पादनांचा आणि सेवांचा वापर अशा काही साध्या-सोप्या गोष्टी अमलात आणून ‘कार्बन फुटप्रिंट’ वर मात करता येऊ शकते. त्यासाठी अशा “ग्रीन हॅण्डप्रिंट्स” ची आता गरज आहे. या प्रकारच्या योग्य पर्यायांची निवड करण्यासाठी प्रेरित करण्याचा प्रयत्न या पुस्तिकेद्वारे करण्यात आला आहे. ‘निवड योग्य पर्यायांची’ या पुस्तकात शालेय विद्यार्थ्यांना अशा काही हरित उपायांविषयी प्रबोधित करण्यात आले असून ती अमलात आणण्यासाठी त्यांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

We want to pay for this job 0.05 EUR per word

Who can apply: Freelancers and agencies

Deadline for applying: 02/26/2021


Keep this ad at the site permanently

Amruta Anil Kulkarni
Blink Solutions
India

blinksolution.co.in
IP: 106.220.133.69 (N/A)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Posted on Thursday, 25 Feb 2021, 08:04:18

Number of applications already submitted for this job: 0

If you notice a non-payer or scam here, please let translators know in our forum.


Apply for More Translation Jobs!

Receive All New Translation Jobs in All Pairs by RSS (Members Only)

Get job notifications e-mailed to you 8 hours earlier than to non-members!

Contact 6,000+ Potential Customers! (Free for Members)

Post your translation job - Free!


If you can't find the job announcement you have been notified about or you had seen before, that means the job has been closed already or that posting was unacceptable.


christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2024 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map