translation jobs  localization jobs  translation job
Home Other translation jobs Post your job - free! Become a member at just $8 per month paid per year!
Advertisements

Job 3443: Vlerësues për vlerësimin e Web të Lionbridge - Albania


Join as a member to apply for an unlimited number of jobs posted at TranslationDirectory.com and to obtain many other benefits - click here!


SPECIAL OFFER!

Currently, on sale is our database of 7,000+ translation agencies!

By December 15, 2021
the database is offered at half the price - save $1250 on the investment into your language services business!

All translation agencies have agreed to be listed in the database and/or have registered themselves directly.

Fewer than 56 days are left to make the investment at just half the price!Vlerësues për vlerësimin e Web të Lionbridge - Albania: Job 00003443

Source language(s): English
Target language(s): Albanian

Details of the project: Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) është një ofrues kryesor i shërbimeve të globalizimit dhe testimit. Me qendër në Waltham, Mass., Lionbridge tani ka më shumë se 50 qendra zgjidhjesh në 25 shtete dhe siguron shërbime me markat Lionbridge dhe VeriTest. Për të mësuar më shumë, vizitoni www.lionbridge.com

Ekipi i Lionbridge Technologies me qendra zgjidhjesh në 25 shtete në mbarë botën po rekruton punonjës të vetë-punësuar me kohë të pjesshme të cilët flasin rrjedhshëm Shqip dhe Anglisht të cilët ndodhen në Shqipëri, për t’u bashkuar me ekipin e Vlerësuesve për vlerësimin e Web.

Kualifikimet:
 Njohuri të mira pune në Anglisht është thelbësore
 E folur rrjedhshëm në Shqip
 Kërkohen njerëz të cilët kanë njohuri për Internetin dhe kanë mundësi hyrje në Internet
 Njohuritë në TI janë ndihmuese por jo të domosdoshme

Ju do të përfshiheni në vlerësimin e motorëve të kërkimit në Web. Orët janë elastike për t’u përshtatur me jetën tuaj familjare dhe shtëpiake, pra ideale për dikë që kërkon një ekuilibër punë-jetë (10-20 orë në javë).

Special requirements to the applicants: Ju lutemi aplikoni te: me një kopje të rezymesë tuaj në ANGLISHT dhe një letër shoqëruese me shpjegime që detajon aftësitë tuaja, hobit, interesat dhe përvojën si dhe kombësinë dhe vendin tuaj të qëndrimit.
Who can apply: Freelancers only

Deadline for applying: 10/31/2009


Keep this ad at the site permanently

Mary
Lionbridge
Albania

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Posted on Wednesday, 14 Oct 2009, 10:59:31

Number of applications already submitted for this job: 0

If you notice a non-payer or scam here, please let translators know in our forum.


Apply for More Translation Jobs!

Receive All New Translation Jobs in All Pairs by RSS (Members Only)

Get job notifications e-mailed to you 8 hours earlier than to non-members!

Contact 6,000+ Potential Customers! (Free for Members)

Post your translation job - Free!


If you can't find the job announcement you have been notified about or you had seen before, that means the job has been closed already or that posting was unacceptable.


christianity portal
translation jobs


 

 
Copyright © 2003-2021 by TranslationDirectory.com
Legal Disclaimer
Site Map